colier aur 14k banut 15mm

colier aur 14k banut 15mm