bratar banut 16mm, aur 14karate gravura fotografie

aur 14k cu poza gravata